OGE – US Japan Partnership Program

University of Mississippi

USJP Staff

Naomi Yamakawa, Director
_________________________________________

Chikako Takehara, Instructor
_________________________________________

Ai Yamamoto, Instructor
_________________________________________

Kentaro Mogushi, Instructor
_________________________________________

Shinobu Sullivan, Instructor
_________________________________________

 

Back to Top↑